Toate situațiile legate de puncte ANRP și recuperarea proprietăților preluate în mod abuziv în timpul regimului comunist sau pentru compensare sunt analizate în cadrul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților. Această instituție se află în subordinea Guvernului și reprezintă liantul între persoanele păgubite și statul român.

În ceea ce privește legislația, Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România este punctul de referință al deținătorilor de puncte ANRP.

Atribuțiile Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților

Scopul principal pentru care a fost înființată ANRP este de a coordona procesul de restituirea a proprietăţilor preluate în mod abuziv în perioada regimului totalitar comunist şi de a acorda despăgubirile cuvenite persoanelor îndreptăţite care îndeplinesc toate condițiile pentru a li se restitui bunul sau pentru a primi compensare în bani.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 572/2013 s-au stabilit următoarele atribuții pentru ANRP:

•    acordă sprijin şi îndrumare metodologică autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale şi persoanelor juridice cu responsabilităţi în materia restituirii proprietăţilor;

•    monitorizează modul de aplicare a Legii nr. 165/2013, a Legii nr. 247/2005, a Legii nr. 10/2001, a Legii nr. 18/1991, a Legii nr. 1/2000, a Legii nr. 9/1998, a Legii nr. 290/2003;

•     întocmeşte sau centralizează situaţii privind terenurile şi clădirile restituite în natură şi privind despăgubirile acordate;

•    elaborează şi supune spre adoptare Guvernului proiectele de acte normative din sfera sa de competenţă;

•     asigură organizarea şi funcţionarea secretariatului Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor şi secretariatelor Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale;

•    realizează, din oficiu sau pe baza unor sesizări justificate ale persoanelor îndreptăţite, controale privind modul de aplicare a  legislaţiei din domeniul restituirii proprietăţii;

•    constată faptele contravenţionale şi aplică sancţiunile prevăzute de Legea nr. 165/2013, Legea nr. 10/2001, Ordonanţa de urgenţă nr. 94/2000, Ordonanţa de urgenţă nr. 83/1999, Legea nr. 18/1991, Legea nr. 1/2000, Legea nr. 9/1998, Legea nr. 290/2003, şi Legea nr. 393/2006;

•    soluţionează contestaţiile formulate împotriva hotărârilor comisiilor judeţene de aplicare a Legii nr. 9/1998;

•    analizează şi validează/invalidează, prin decizie, hotărârile comisiilor judeţene de aplicare a Legii nr. 9/1998;

•     soluţionează, prin decizie, contestaţiile formulate împotriva hotărârilor comisiilor teritoriale de aplicare a Legii nr. 290/2003;

•    emite titluri de plată, în condiţiile Legii nr. 165/2013 și Legii nr. 164/2014.

Legea nr. 165/2013

Legea nr. 165/2013 a fost adoptată pentru a simplifica procesul de restituirea a bunurilor celor păgubiți. Odată cu intrarea ei în vigoare au fost introduse și punctele ANRP, punctele care pot fi inclusiv vândute de către deținători.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *