Multe dintre persoanele care au avut de suferit de pe urma abuzurilor regimului comunist, pierzându-și proprietățile, au ales varianta de a converti punctele ANRP în bani. Această variantă este una dintre cele două posibile, prima fiind aceea de a utiliza punctele ANRP pentru achiziționarea de proprietăți compensatorii.

Varianta de a utiliza aceste puncte pentru a recupera bunuri este, însă, una de lungă durată. Soluționarea dosarelor poate dura perioade foarte lungi de timp, licitațiile fiind principalul obstacol. Aceste licitații trebuie organizate numai după ce autoritățile locale transmit informațiile către autoritățile naționale, acesta fiind unul dintre principalele motive pentru care se întârzie.

Convertirea punctelor ANRP în bani se face în urma unor proceduri, pentru care trebuie depuse diverse documentații. Un punct ANRP are valoarea nominală de un leu.

Legea nr. 165/2013

Legea care reglementează procedura prin care punctele ANRP pot fi valorificate în bani este Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

În articolul 31 din Legea nr. 165/2013 se stipulează faptul că deținătorul de puncte ANRP poate solicita valorificarea acestora în numerar în termen de trei ani de la emiterea deciziei de compensare. Pentru deciziile emise înainte de 1 ianuarie 2017, termenul începe să curgă de la această dată.

Documente necesare

Conform acestei legi, următoarele documente sunt necesare pentru transformarea punctelor ANRP în bani:

  • Cerere de valorificare a punctelor în numerar (depusă la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților personal sau printr-un mandatar)
  • Decizia de compensare sau de validare parțială/certificatul de deținător de puncte,  în original
  • Copia actului de identitate;
  • Procura specială, în original (în cazul în care cererea este depusă prin mandatar).

În cazul în care se impune rectificarea unor date de identificare din decizia de compensare / de validare parțială/ certificatul de deținător de puncte (nume, CNP sau adresă), solicitanții vor indica prin cerere, în mod expres, datele care trebuie avute în vedere la emiterea titlului de plată.

În situația în care cererea se depune de către moștenitori, trebuie anexată copia legalizată a certificatului de moștenitor, doar în situația în care defunctul este menționat pe decizia de compensare. Dacă certificatul de moștenitor nu cuprinde și C.N.P.-ul autorului, se va depune o copie a certificatului de deces.

Atragem atenția că în cazul în care un moștenitor solicită emiterea titlului de plată și pentru alți moștenitori, este necesară depunerea unei procuri notariale prin care i s-a acordat mandat în acest sens.

Dacă decizia de compensare prin puncte a fost emisă pe numele mai multor beneficiari, fără a fi însă specificată cota ce îi revine fiecăruia, titlul de plată se va emite:

  • pe numele tuturor beneficiarilor din decizie, numai după înregistrarea cererilor tuturor acestor persoane;
  • individual, pentru persoana care a făcut cerere, dacă s-a făcut partajul drepturilor stabilite prin decizia de compensare. În această ipoteză este necesară depunerea actelor care fac dovada partajului.

Legea nr. 165/2013 este legea care reglementează situații în domeniul retrocedărilor. Odată

cu această lege au fost introduse punctele ANRP, puncte prin care proprietarii care și-au pierdut bunurile în mod abuziv în timpul regimului comunist pot să își repare prejudiciul.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *