Punctele ANRP reprezintă soluția statului român la problemele pe care foștii proprietari din timpul perioadei comunismului le-au întâmpinat, ei nefiind despăgubiți zeci de ani după revoluția din 1989.

Acești foști proprietari au fost despăgubiți în perioada 2007-2011 prin titluri Fondul Proprietatea. Numărul celor păgubiți, însă, a rămas unul mare, astfel că au trebuit căutate și alte soluții. Cetățenii români care s-au lovit de aceste situații au făcut numeroase plângeri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, deoarece statul român, prin autoritățile sale, a întârziat foarte mult procesele de soluționare a cererilor de restituire a proprietăților preluate abuziv în timpul regimului comunist.

În anul 2010, printr-o hotărâre dată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, statul român a fost obligat să ia toate măsurile necesare pentru ca aceste situații să fie rezolvate.

Legea nr. 165/2013 și punctele ANRP

În urma acestei decizii a Curții Europene a Drepturilor Omului a fost adoptată Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

Pe scurt, această lege adoptată în anul 2013 prevede faptul că principala forma de reparare a prejudiciilor suferite de persoanele cărora le-a fost luată proprietatea în mod abuziv să fie reprezentată de punctele ANRP.

Astfel, proprietatea preluată abuziv în timpul regimului comunist trebuie evaluată, iar dacă aceasta nu mai poate fi înapoiată din diverse motive, proprietarul de drept să fie despăgubit prin puncte ANRP.

Ce valoare au punctele ANRP?

Punctele ANRP sunt emise de instituția denumită Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților. Fiecare astfel de punct are valoarea nominală de 1 leu.

Pentru ca bunurile să fie restituite în natură, statul a decis înființarea unor comisii la nivelul fiecărei localități, comisii care să efectueze un inventar al terenurilor agricole și forestiere care ar putea reprezenta obiecte ale restituirii.

În ceea ce privește modul în care proprietarii sunt despăgubiți prin punctele ANRP, aceștia au la dispoziție două variante: fie achiziționează terenuri în cadrul unor licitații, fie valorifică punctele în numerar. În 1 ianuarie 2017 s-a introdus o reglementare legislative prin care s-a stipulate faptul că deținătorii de puncte ANRP pot converti punctele în bani, însă doar 20% din totalul punctelor pe care le au, iar valoarea unui titlu de plată nu poate să fie mai mica de 20.000 lei.

Teoretic, deținătorii de puncta ANRP ar putea fi astfel despăgubiți într-o perioadă de cinci ani. Din păcate, nu există nicio garanție pentru aceștia că statul dispune timp de cinci ani consecutivi de bugetul necesar, fapt pentru care au loc întârzierile amintite mai sus.

Cum se realizează tranzacțiile cu puncte ANRP

Pentru a se efectua tranzacții cu puncte ANRP trebuie îndeplinite o serie de procedure, conforme cu prevederile legislative. Orice tranzacție de acest tip se poate realiza numai în prezența unui notar autorizat care are datoria de a verifica validitatea actelor și legitimitatea vânzătorilor.

Echipa cumparpuncteanrp.net are o experiență de peste douăzeci de ani în acest domeniu, fiind echipa care a tranzacționat peste 10% din totalul punctelor ANRP emise până în prezent – adică peste trei sute de milioane de puncte.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *