Punctele ANRP nu sunt utilizate numai pentru achiziționarea de proprietăți de către deținătorii inițiali. Procesele de lungă durată, licitațiile care întârzie să fie organizate i-au făcut pe proprietari să aștepte ani de zile pentru a fi despăgubiți după ce bunurile lor au fost preluate în mod abuziv în timpul regimului comunist.

Tocmai de aceea, prin reglementările Legii nr. 165/2013, aceștia au opțiunea de a vinde punctele ANRP.

Primul pas – contractul

Primul pas pe care trebuie să îndeplinești după ce ai luat hotărârea de a vinde punctele ANRP pe care le deții este semnarea unui contract de vânzare-cumpărare. Procedura este una cât se poate de simplă și de scurtă durată. Tot ce trebuie să faci este să te prezinți în fața unui notar public cu toate documentele doveditoare și să semnezi.

Obținerea banilor

După ce ai semnat contractul de vânzare-cumpărare, notarul public urmează să certifice toate documentele pe care i le-ai prezentat. Plata de compensare pentru valoarea punctelor ANRP poate fi făcută fie prin ordin de plată, fie în numerar – însă valoarea nu poate depăși suma de 50.000 lei.

Transferul banilor se face în același mod în care se face o operațiune de genul unei tranzacții imobiliare importante.

După ce banii ți-au ajuns în cont, în calitate de vânzător al punctelor ANRP, trebuie să depui la notarul public un extras de cont pentru a dovedi faptul că suma de bani a fost încasată.

Semnarea contractului de cesiune

Ultimul pas, după ce ai trimis notarului public dovada conform căreia ai primit suma de bani aferentă valorii punctelor ANRP vândute, este eliberarea de către notar a contractelor de cesiune – semnate și autentificate. Astfel, procedura este completă.

Legea nr. 165/2013, proceduri simplificate

Prin Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, procedurile de valorificare a punctelor ANRP în numerar, de vânzare a acestora, au fost mult simplificate.

Conform articolului 31 din această lege, (1) în termen de 3 ani de la emiterea deciziei de compensare, deținătorul de puncte poate solicita valorificarea acestora în numerar. Pentru deciziile emise înainte de 1 ianuarie 2017, termenul începe să curgă de la această dată.

(2) Cererea de valorificare se depune, personal/prin mandatar cu procură autentică, la sediul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților sau se transmite prin servicii poștale și de curierat, însoțită, după caz, de decizia de compensare sau certificatul de deținător de puncte, în original. Certificatul de deținător de puncte se emite de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților în situația transmiterii drepturilor recunoscute prin decizia de compensare.

Normele legislative actuale sunt mult mai simple decât cele din trecut. În anul 2010 a existat inclusiv o solicitate din partea Curții Europene a Drepturilor Omului în cazul Maria Atanasiu, solicitare prin care statul român a trebuit să urgenteze soluționarea dosarului.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *