Punctele ANRP, soluția găsită de statul român pentru a despăgubi persoanele care și-au pierdut proprietățile în timpul regimului comunist, pot fi utilizate în două moduri: fie sunt folosite de proprietari pentru achiziționarea de bunuri, fie punctele ANRP sunt transformate în bani. Fiecare punct ANRP are valoarea nominală de 1 leu.

Compensarea prin puncte ANRP reprezintă alternativa pentru retrocedare

Conform prevederilor Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, punctele ANRP reprezintă varianta de despăgubire a persoanelor aflate în asemenea situații.

Achiziționarea proprietăților cu puncte ANRP se poate face numai în cadrul unor licitații organizate de către statul român, numai după ce autoritățile locale transmit celor naționale situația persoanelor care și-au pierdut proprietățile în timpul regimului comunist.

Titularii deciziilor de compensare prin puncte și ai certificatelor de deținător de puncte trebuie să se prezinte la sediul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților – aceasta fiind singura modalitate pentru a obține contravaloarea punctelor în bani. Această procedură se face numai personal sau prin mandatar, în baza unei procuri speciale, în original sau copie legalizată.

Documente necesare

Pe site-ul oficial al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților există toate informațiile referitoare la documentele necesare pentru dosar:

Actele necesare în vederea depunerii dosarului cu cerere de opţiune:

1. titlul de despăgubire (decizia) în original, respectiv titlurile de despăgubire în original, atunci când sunt mai mulţi beneficiari; (exemplu: 5 titulari = 5 Decizii CCSD în original).

* în cazul în care titularul/titularii se prezintă cu decizie rectificativă, trebuie să se depună şi decizia iniţială în baza căreia s-a emis decizia rectificativă în dosarul de opţiune.

2. copie a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului a persoanei/persoanelor titulare şi a persoanei împuternicite (dacă este cazul); (exemplu : 5 titulari = 5 copii BI/CI/PASAPORT).

3. în cazul în care există mai mulţi beneficiari ai titlului de despăgubire:

a. procură notarială în original/copie legalizată, prin care toţi beneficiarii împuternicesc pe unul dintre ei sau o terţă persoană să realizeze opţiunea pentru titlu de plată şi/sau titlu de conversie, cu specificarea modalităţii de realizare a opţiunii, respectiv titlu de plată şi/sau titlu de conversie.

.* în situaţia în care titularul/titularii mandatează în baza procurii, o terţă persoană, sau pe unul dintre ei, să încaseze suma de bani prevăzută în decizia Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, acest lucru trebuie menţionat în mod explicit în cuprinsul procurii.

SAU

b. act notarial original/copie legalizată sau hotărâre definitivă şi irevocabilă a instanţei judecătoreşti cu privire la cotele în care vor fi împărţite despăgubirile între beneficiari, ( prin act notarial se înţelege: certificat de moştenitor, contract de partaj voluntar sau declaraţie prin care se face împărţirea în cote), în acest caz fiecare titular poate depune contul personal deoarece suma poate fi înpărţită şi virată individual comform cotei stabilite.

4. cerere tip (anexa 1);

5. declaraţii (anexa 2 şi anexa 3);

6. dovada deţinerii unui cont deschis în Lei respectiv, extras de cont, la o bancă comercială de pe teritoriul României, reprezentată printr-un document ştampilat, emis de bancă cu specificarea codului IBAN şi a sucursalei de bancă (pentru persoanele care optează pentru despăgubiri în numerar).

7. dosar tip plic ( nu se acceptă plicuri poştale).

Indiferent de varianta pe care o alegi pentru a fi despgubit de către statul roman, asigură-te că ești informat, astfel încât dosarul tău să fie preluat pentru analiză și pentru emiterea unei decizii în timp cât mai scurt.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *