Punctele ANRP reprezintă, pe scurt, soluția găsită de statul român pentru a rezolva întârzierile autorităților legate de soluționarea cererilor de despăgubiri formulate de către persoanele cărora le-au fost luate în mod abuziv proprietățile în timpul regimului comunist.

Aceste puncte ANRP se distribuie din anul 2013, an în care a fost adoptată Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. Instituția responsabilă cu punctele ANRP este Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților.

Despre Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților

Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților a fost înființată în anul 2005. În 2013 a fost adoptată o hotărâre de Guvern prin care această instituție a trecut din subordinea Ministerului de Finanțe în subordinea Guvernului, având următoarele atribuții:

•    acordă sprijin şi îndrumare metodologică autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale şi persoanelor juridice cu responsabilităţi în materia restituirii proprietăţilor;

•    monitorizează modul de aplicare a Legii nr. 165/2013, a Legii nr. 247/2005, a Legii nr. 10/2001, a Legii nr. 18/1991, a Legii nr. 1/2000, a Legii nr. 9/1998, a Legii nr. 290/2003;
•     întocmeşte sau centralizează situaţii privind terenurile şi clădirile restituite în natură şi privind despăgubirile acordate;
•    elaborează şi supune spre adoptare Guvernului proiectele de acte normative din sfera sa de competenţă;
•     asigură organizarea şi funcţionarea secretariatului Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor şi secretariatelor Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale; 
•    realizează, din oficiu sau pe baza unor sesizări justificate ale persoanelor îndreptăţite, controale privind modul de aplicare a  legislaţiei din domeniul restituirii proprietăţii;
•    constată faptele contravenţionale şi aplică sancţiunile prevăzute de Legea nr. 165/2013, Legea nr. 10/2001, Ordonanţa de urgenţă nr. 94/2000, Ordonanţa de urgenţă nr. 83/1999, Legea nr. 18/1991, Legea nr. 1/2000, Legea nr. 9/1998, Legea nr. 290/2003, şi Legea nr. 393/2006;
•    soluţionează contestaţiile formulate împotriva hotărârilor comisiilor judeţene de aplicare a Legii nr. 9/1998;
•    analizează şi validează/invalidează, prin decizie, hotărârile comisiilor judeţene de aplicare a Legii nr. 9/1998;
•     soluţionează, prin decizie, contestaţiile formulate împotriva hotărârilor comisiilor teritoriale de aplicare a Legii nr. 290/2003;
•    emite titluri de plată, în condiţiile Legii nr. 165/2013 și Legii nr. 164/2014.

Despre Legea 165/2013, pe scurt

Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România a fost adoptată în mai 2013 pentru a regal aspectele legate de despăgubiri. Această lege a fost adoptată pentru a reprezenta principalul mod în care persoanele care și-au pierdut bunurile să fie despăgubite cu ajutorul punctelor ANRP.

Punctele pot fi tranzacționate conform legii, pot fi transformate în bani sau pot fi utilizate pentru achiziționarea de proprietăți.

Despăgubirile pot dura ani de zile

Din păcate, compensările sunt procese de lungă durată, principal cauză fiind aceea că este nevoie de o listă a imobilelor care urmează să fie vândute în cadrul licitațiilor dedicate punctelor ANRP. Problema, în acest caz, este birocrația, dar și faptul că primăriile din țară nu se grăbesc să transmită datele respective autorităților de la nivel național.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *