La Secretariatul Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor s-au înregistrat zeci de mii de dosare până în prezent. Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților publică în fiecare lună un raport de activitate privind stadiul dosarelor analizate în luna respectivă.

Aprilie, 2019 – Activitatea Comisiei pentru Compensarea Imobilelor

CNCI are obligația de a analiza minim 700 de dosare lunar. În luna aprilie 2019 au fost analizate 727 dosare. S-au emis 463 de decizii de compensare în cuantum de 161.833.324 puncte ANRP. Au fost emise 246 de decizii de invalidare.

Activitatea direcțiilor de specialitate din cadrul ANRP

În cadrul direcției pentru coordonarea aplicării legislației din domeniul restituirii proprietății funciare au fost supuse atenției CNCI în luna aprilie un număr de 151 dosare. Pentru 109 dosare s-au solicitat documente din partea autorităților locale și/sau a persoanelor îndreptățite.

Raportul lunii aprilie al direcției pentru coordonarea aplicării Legii 10/2001 în luna aprilie prezintă următoarele cifre:

➢ Dosare supuse atenţiei C.N.C.I. – 503

➢ Dosare în care s-au solicitat documente autorităţilor locale şi/sau

persoanelor îndreptăţite – 410

➢ Acte procedurale în dosare aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti – 150

În cadrul Direcției Juridice și de Contencios au fost supuse atenției CNCI 73 de dosare, iar 314 dosare de despgubire au fost analizate în vederea întocmirii actelor procedurale în dosare aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti.

Direcţia pentru aplicarea tratatelor internaţionale:

➢ Validări în dosarele constituite în baza Legii nr. 9/1998 – 5

➢ Validări în dosarele constituite în baza Legii nr. 290/2003 – 8

➢ Invalidări în dosarele constituite în baza Legii nr. 9/1998 – 1

➢ Invalidări în dosarele constituite în baza Legii nr. 290/2003 – 1

➢ Dosare în care s-au solicitat documente autorităţilor locale şi/sau

persoanelor îndreptăţite – 2

➢ Decizii de actualizare emise în baza Legii nr. 164/2014 – 3

➢ Acte procedurale în dosare aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti

(întâmpinări, recursuri, note de şedinţă, contestaţii la executare) – 141

În ceea ce privește titlurile de plată emise, în temeiul Legii nr. 165/2013 s-au emis în luna aprilie 316 titluri de plată (tranșa I), în cuantum de 13.638.022 lei. În tranșele II și III s-au emis 2010 titluri de plată în valoare de 123.310.516 lei.

Autoritatea Națională pentru Restiturea Proprietăților prezintă pe site-ul oficial cifrele lunare și anuale în ceea ce privește stadiul dosarelor ANRP înregistrate.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *